OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie  Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


Grunt N.C.1
První písemná zmínka
Berní rula 1654
Tereziánský katastr 1748
Revisitace TK 1757
Josefský katastr 1785
Stabilní katastr 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Přináležející nemovitosti
Vlastníci gruntu
Nabývací listiny
Staré fotografie
Staré mapy
Rod Vlčků
Kdy přišli do vsi Rymaně
Tajemství příjmení
Rodokmen-vývod
Genografický původ
Urbář panství Mníšek (1647)
Soupis poddaných Čisovice 1651
  Berní rula Čisovice 1654
Tereziánský katastr Čisovice 1748
Revisitace TK Čisovice 1757
Josefský katastr Čisovice 1785
Stabilní katastr Čisovice, Rymaně 1840
Pozemkové knihy Čisovice, Rymaně
Fotografie předků
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 29.12.2004

Webmaster

 

Rod Vlčků

Berní rula (role) kraj Podbrdský 1654, panství Mníšek, ves Čisovice

Berní rula vznikla za účelem spravedlivějšího rozpisu berně (daně). Jde vlastně o první pokus vypracování řádného soupisu (katastru) poddanské půdy (rustikálu), která byla předmětem zdanění, panská půda (dominikál) byla od času Vladislava II od královské daně osvobozena. Soupis se týkal pouze rolí tj. orné půdy nikoliv zahrad, pastvin a luk. Do seznamů se zapisovalo jméno držitele gruntu, kolik má rolí (výměra je udávaná v korcích=strychů výsevků, neměřila se, ale odhadovala) kolik z toho sejí na zimu, na jaro a kolik je v úhoru (ladem), kolik má potahů (koní nebo volů), kolik má dobytka (krav, ovcí, sviň). Berní rula neevidovala bezzemky tj. čeleď a podruhy. Do berní ruly se zapisovaly i pusté chalupy a pohořelé (vyhořelé).

Ves Čisovice je zapsána v Berní rule pro kraj Podbrdský, panství Mníšek na foliantu 135 (listu 135). Podle zápisu bylo v Čisovicích roku 1654  23 chalup z toho 4  půsté !!! 

Zde podobně jako v urbáři panství Mníšek a soupisu poddaných nacházíme oba nejstarší přímé předky rodu Vlčků (Marhoulů) z Čisovic (Rymaně), Jana Marhoula (Marhula) a Jakuba Marhoula (Marhula) - viz. stříbrně označené řádky.

Překlad originálu zápisu:

Jméno hospodáře

Rolí mají (strychů) a osívají Potahův Krav

Dobytka

  vorných porostlin na jaro na zimu chovati může nyní má chovati může nyní má jalovic ovčího sviň

Rolníci:

                     
Bartoloměj Liška(1) 41 2 12 7 7 2 8 4 4 2 4
Vít Vrabec(4) 35 10 8,2 3,2 3 2 5 3 4 - 3
Václav Carda(5) 45 15 5 3,2 4 2 6 - - - 2
Jan Marhoul(7) 30 7 8 4,2 2 3 3 1 1 - 4
Jan Kovář(8) 28 - 4 2,2 4 - 4 2 2 - 2
Václav Doubek(9) 27 - 9 8,2 3 5 5 5 5 - 6
Václav Kohout(10) 30 4 11 10,2 3 3 3 2 5 3 4
Martin Pešek(11) 32 4 3 1 3 - 4 2 4 - 4
Václav Bureš(12) 54 - 4 - 4 - 5 1 2 - -
Václav Kohák(13) 42 - 10 3 4 - 4 3 3 12 4
Jiří Poláček(14) 20 - 5,2 6,2 2 - 3 3 3 - 9
Matěj Rozšlapil(16) 50 20 6 2,2 4 1 6 1 - - 1
Jan Vaníček(12) 30 - 2,2 1 2 1 3 - - - 2
Martin Drtil(19) 18 - 1 1 2 - 3 - - - -
Jan Stelenej(20) 48 - 14 10 3 3 4 1 12 - 3
Václav Blažek(22) 32 4 2,2 0,2 3 - 4 2 2 - 1
Dorota Barktuka(23) 36 - 6,2 2 2 - 4 2 1 - 3

pustý

                     
Liškovská(2) 24 - - - 2 - 2 - - - -
Bartákovský(3) - 108 - - 6 - 9 - - - -
Vonšovskej(17) - 30 - - 2 - 3 - - - -
Hesovskej(21) - 60 - - 4 - 6 - - - -

Chalupníci:

                     
Jiřík Šourek(6) 16 5 2 1,2 2 - 2 - 2 - 2
Jakub Marhoul(15) 7 - 1 - - - 2 - 1 - -

Úhrnem:

645 269 115,2 69 71 22 98 32 51 17 54

Rolí žitný dobrý, luk mají s potřebu. Tito všichni v třísle handlují a je do Prahy odbejvají.

Pozn: Přeloženo bez četných přípisů!

Kopie originálu zápisu fol. 135:

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> Události <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.