OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


Grunt N.C.1
První písemná zmínka
Berní rula 1654
Tereziánský katastr 1748
Revisitace TK 1757
Josefský katastr 1785
Stabilní katastr 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Přináležející nemovitosti
Vlastníci gruntu
Nabývací listiny
Staré fotografie
Staré mapy
Rod Vlčků
Kdy přišli do vsi Rymaně
Tajemství příjmení
Rodokmen-vývod
Genografický původ
Urbář panství Mníšek (1647)
Soupis poddaných Čisovice 1651
  Berní rula Čisovice 1654
Tereziánský katastr Čisovice 1748
Revisitace TK Čisovice 1757
Josefský katastr Čisovice 1785
Stabilní katastr Čisovice, Rymaně 1840
Pozemkové knihy Čisovice, Rymaně
Fotografie předků
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 01.06.2004

Webmaster

 

 

Rod Vlčků

Kdy přišli do vsi Rymaně?

Vlčkovi přicházejí do Rymaně v roce 1839, kdy si Jan Vlček narozený 3.7.1821 v Čisovicích č.53 bere za manželku Annu Velebilovou dceru Tomáše a Alžběty Velebilových  hospodářů na Rymani číslo 1 (dnes č.p.619).  Jan Vlček po sňatku s Annou (30.4.1839) kupuje 19.6.1839 od Tomáše Velebila jeho grunt se vším příslušenstvím, pozemkama a dluhama na něm váznoucích za cenu 868 zlatých viz. následující zápis.

Originál zápisu kupní smlouvy ze dne 19.6.1839  první strana:

Doslovný překlad první strany zápisu:

 
Panství Dobříš                                         Ves Riman N.C.1
 

Zapis

 

Jan a Ana Vlczek manželů na polosedlský statek.

 
1) Dnes nížepsaného dne a roku prodal a taki již
    odevzdal Tomáš Velebil, tu jemu dle knihi
    gruntovní novoveski listu 270 pak hlavní knihi
    Rimanske listu jemu vlastně patřící, na
    vsy Rimani pod N.C. 1 se nacházející polosedlskou
    živnost se všema vejstarostma, s přípatřujícíma
    rustikálníma podzemkama:
                       pr. 22 jiter 64 čtver. sáhů polích
                              7 jiter 44 čtver. sáhů luk, zahrad a
    pastvišťat, s celim sklizunkem na těch podzemkách
    se všema v kontribučenskí kase se nacházejícíma
    a v budoucnosti ještě přijít mohoucíma bonifi-
    kacema, s jednou klisnou a jedním volem, se vším
    hospodářským nářadím jak stojí a leží, s 1 stolem
    1 stolicí, 1 židličkou, 1 mistrujkem 1 policí, jakož y
    se všema právama a břemenama Jan a Ana
    Vlczek manželům do společného užívání a vlastnic-
    tvý za ujednanou sumu trhovní pr. 868 zl.k.m.
    řka osum set šedesát osum zlatých konvenční
    mincí, a pod následujícíma vyjímkama a povinostma
   

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

druhá strana třetí strana čtvrtá strana

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.