OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


Grunt N.C.1
První písemná zmínka
Berní rula 1654
Tereziánský katastr 1748
Revisitace TK 1757
Josefský katastr 1785
Stabilní katastr 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Přináležející nemovitosti
Vlastníci gruntu
Nabývací listiny
Staré fotografie
Staré mapy
Rod Vlčků
Kdy přišli do vsi Rymaně
Tajemství příjmení
Rodokmen-vývod
Genografický původ
Urbář panství Mníšek (1647)
Soupis poddaných Čisovice 1651
  Berní rula Čisovice 1654
Tereziánský katastr Čisovice 1748
Revisitace TK Čisovice 1757
Josefský katastr Čisovice 1785
Stabilní katastr Čisovice, Rymaně 1840
Pozemkové knihy Čisovice, Rymaně
Fotografie předků
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 01.06.2004

Webmaster

 

 

Grunt N.C.1

První písemná zmínka o gruntu N.C.1

Souřadnice GPS:  49° 51' 30,30'' N,  14° 17' 18,75'' E

Předem je nutno vysvětlit co znamená zkratka N.C.1? N.C. je latinská zkratka "Numerus conscriptio" a znamená číslo popisné. Toto první očíslování domů provedli vojáci v říjnu roku 1770. Systém číslování v malých obcí byl ten, že se začalo na pravé straně při hlavním vchodu do obce a pokračovalo se vždy u bezprostředního souseda, až byla celá obec očíslována. Ta čísla popisná, která se z této řady vymykají, vznikla ponejvíce v pozdější době, a to rozdělováním selských usedlostí a stavbou domkářských obydlí. Při spisování josefského katastru došlo též k prvému praktickému použití této nové číselné evidence obytných budov, která s vyjímkou obcí, kde došlo v roce 1805 k přečíslování, jsou dnešními čísly popisnými.

Obecně tedy platí, že číslo popisné tedy v žádném případě neznamená, že objekt v daném městě nebo vesnici byl vystavěn jako první, ikdyž o objektu N.C.1 (nyní č.p.619) v Rymani to můžeme s nějakou nejistou říci neboť skoro všechny chalupy padly za oběť třicetileté válce nebo vyhořely později, jak nám to již dokládají zápisy po třicetileté válce, více v dalších částech.

Tato první čísla se zachovala někde až do dnešní doby, vypadají takto a jsou z let ~1840: 

Na obci Rymani Jan Wlczek

V Rymani došlo v 2. polovině 20 století (ofic. 16.7.1980) k dalšímu přečíslování domů po-té co obec Rymaně přešla pod správu města Mníšek pod Brdy a to tím systémem, že číslo 1 bylo nahrazeno číslem 619, číslo 2 číslem 620, analogicky postupně další čísla v obci.

Historii objektů lze tedy velmi dobře až do roku 1770 sledovat podle čísel popisných. Po-té ji musíme sledovat již ze zápisů z pozemkových knih, matrik (narození, sňatků, úmrtí) a urbářů podle příjmení předků kdo grunt nebo chalupu užíval až do dob krátce po třicetileté válce.

Za první zmínku o gruntu N.C.1 lze považovat zápis v soupisu poddaných podle víry z roku 1651 kraj Berounsko panství Dobříš. Zápis nám prozrazuje, že v té době zde byl usedlí podruh Jan Velebil se ženou Marianou a syny Janem a Václavem. To znamená, že zde již musel být jejich nějaký příbytek. Zápis v Berní rule z roku 1654 nám to jen potvrzuje, tam je také uvedeno v poznámce "staví se", buď tedy žili ve staré chalupě poškozené při třicetileté válce a vedle stavěli chalupu novou nebo ji  měli v roce 1651 již rozestavěnou. Dále můžeme podle věku Jana Velebila předpokládat, že zde mohl být usedlí a jeho předci již před třicetilelou válkou. To zas může dokládat, že v nedaleké vesnici Nové Vsi (stejné panství) byl v roce 1651 také poddaný Matouš Velebil stár 26let.

Překlad originálu soupisu (25.4.1651):

Jméno a příjmení                 povolání věk náboženství

Václav Kordule

poddaný

  54 katolické *)

Kateřina

poddaná

žena jeho 32 katolické *)

Mikoláš Kovář

poddaný   40 katolické *)

Anna

svobodná žena jeho 25 katolické *)
Václav N. poddaný cizopanský pacholek 20 katolické *)
Martin N. poddaný pohůnek 13 katolické *)
Martin Tesař poddaný podruh 50 katolické *)
Jan Velebil poddaný podruh 46 katolické *)

Mariana

poddaná žena jeho 30 katolické *)

Jan

poddaný syn 17 katolické *)

Václav

poddaný syn 9 zatím nekatolík

katolické *) = původní vyznání bylo nekatolické s nadějí, že bude katolické

N. = neznámé příjmení nebo bez příjmení

Originál soupisu (25.4.1651):

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.