OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


První písemná zmínka

Zemské desky

Urbář panství Dobříš (1610)

Soupis poddaných 1651

Berní rula 1654

Katastr tereziánský 1748

Revisitace TK 1757
Katastr josefský 1785
Katastr stabilní 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Digitalizace 2003
Staré mapy
Staré fotografie
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 06.03.2005

Webmaster

 

Historie obce

Stabilní katastr 1840 obec Rymaně

Začátek 19. století  přinesl stoupající finanční požadavky státní správy a projevovalo se nerovnoměrné zdanění poplatníků podle dosavadních berních předpisů. To si vynutilo změnu berního systému. Patent císaře Františka I. z 12.12. 1817 obsahoval zásady pro založení nového, tzv. stabilního katastru:

1)všechny pozemky měly být geometricky změřeny, zobrazeny, sepsány a popsány

2)pozemky měly být seskupeny podle druhu kultur a užívání

3)plodné pozemky měly být zařazeny do bonitních tříd a to bez ohledu na držitele (selská, panská)

Předmětem zdanění měl být čistý výnos z pozemku. Pro každou obec byla zhotovena pomocí trigonometrické sítě samostatná katastrální mapa s vyznačením hranic obce, veškerými objekty (budovami) a pozemky lišícími se od sebe různým držitelem, kulturou, užíváním a bonitou. Zobrazené pozemky se nazývaly parcely a byly označeny parcelními čísly na rozdíl od čísel topografických, užívaných v josefském katastru. (čísla parcelní se tedy liší s topografickými!) Měřičské práce prováděli vojenští a civilní geometři. Za vzor sloužil zejména katastr milánský z roku 1718. Hranice katastrání obce byly převzaty tak, jak byly vytyčeny při budování josefského katastru. Zaměření a zobrazení pozemků v jejich poloze a tvaru bylo provedeno metodou měřičského stolu. Mapy byly vyhotoveny na dobrém papíře v měřítku 1:2880 (jeden palec na mapě představoval 40 vídeňských sáhů ve skutečnosti). V Čechách, na Moravě a ve Slezku bylo celkem 12.969 katasrálních obcí o výměře 79.328 km2 a zobrazení bylo provedeno na 49.967 mapových listech. Vyměření a zakreslení katasrů do pozemkových map (mapy katastrální) bylo ukončeno roku 1843. Je to vlastně první podrobné a úplné zmapování celých Čech trigonometrickou metodou. Mimo originální mapy katastrální byly zhotoveny též kolorované tzv. císařské povinné otisky a pro případné změny kolorované tisky, upravené pro polní měření ke zjištování (indikování) změn, které se proto nazývají indikační skici. Výměra  byla udána v jitrech (0,285 ha) a sáhách (3,16 m2). Čistý výnos byl udán ve zlatých a v krejcarech.  Domy byly opatřeny číslem popisným černým na rozdíl od červeného číslování pozemkových parcel. Stabilní katastr byl uveden v platnost r. 1860

Zakreslené parcely a objekty na indikačních skicách byly vybarvovány: červeně - kamenné a cihlové domy, žlutě - dřevěné stavby, žlutohnědě - orná pole, sytě zeleně - zahrady a kvalitní louky, světle zeleně - pastviny a lada, tmavě šedě - lesy, modře - rybníky a vodní toky, hnědě - cesty, růžově - železnice.

Originál stabilní katastru obce Rymaně nalezneme v Berounské kraji pod evidenčním číslem 347 (SK Ber. 347). Indikační skici (mapy) katastrálního území Rymaně mají stejné identifikační číslo IS 347. Duplikát stabilního katastru obce Rymaně je uložen pod evidenčním číslem 7364. Stabilní katastr spolu s indikačními skicami nám ukazuje jak Rymaně vypadala v roce 1840, nenarušena ještě masivní výstavbou a železnicí Praha-Dobříš. V roce 1840 stálo v Rymani pouze 24 domů (chalup nebo gruntů) s číslem popisným !

V Rymani žili k 1.6.1840 tito lidé (z originálu stabilního katastru):

Překlad zápisu:

Číslo popisné domu (chalupy):

 Jméno a příjmení hospodáře:

1 Jan Vlček
2 Václav Velebil
3 Antonín Pitelka
4 Anna Zuska
5  Josef Brabenec
6 Jan Pouček
7  Jan Poláček
8  Josef Brabenec
9 Jan Minařík
10  Jan Chott
11 Josef Růžička
12  obce Rymaně
13 Josefa Plavec (později Jan Moravec)
14 Josefa Šedivý
15 Anna Mestek (později Josef Mestek)
16 Josef  Sklenář (později Jan Kadlec)
17 Jan Minařík
18 Josef Slabihoudek
19 Josef Velebil
20 Václav Havlíček
21 Adalbert Brabenec
22 Václav Brabenec
23 Václav Šedivý (později Josef Moravec)
24 Jan Velebil
25  Josef Nevosil k 5.6.1855
26  Josef Růžička k 5.6.1855
27 Jan Kožíšek k 5.6.1855
28 Jan Pouček k 5.6.1855

Úvodní strana originálu a duplikátu stabilního katastru obce Rymaně:

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.