OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


První písemná zmínka

Zemské desky

Urbář panství Dobříš (1610)

Soupis poddaných 1651

Berní rula 1654

Katastr tereziánský 1748

Revisitace TK 1757
Katastr josefský 1785
Katastr stabilní 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Digitalizace 2003
Staré mapy
Staré fotografie
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 07.02.2006

Webmaster

 

Historie obce

Staré jednotky, měna

Míry délkové (staročeské):

1 loket = 0,59139m (zazděn na rohu věže Novoměstské radnice roku 1615)
1 loket = 24 palců
1 loket = 2 střevíce
1 střevíc (stopa,noha,šlépěj) = 12 palců = 295,695mm zmińován již v roce 1579
1 palec = 5 zrn = 12 čárek = 24,64125mm
1 prst = 4 zrna = 19,713mm
1 dlaň = 4 prsty = 78,852mm zmińován již v Hájkově kronice
1 pěsť = 4 palce = 98,565mm
1 píď = 8 palců = 10prstů = 197,13mm
1 sáh staročeský = 3 lokty = 1,77417m
1 látro = 4 lokte = 2,36556m
1 postav = 30 loktů = 17,7414m
1 prut = 8 loktů = 4,73112m
1 provazec přemyslovský = 42 loktů = 24,83838m
1 provazec viniční = 64 loktů = 37,84896m zaveden v době Karla IV.
1 provazec zemský unifikovaný = 52 loktů = 30,75228m
1 míle česká = 9066m
1 míle staročeská = 365 provazců po 52 loktech = 11225m
1 hon = 5 provazců po 42 loktech = 210loktů = 124,1919m z dob Přemysla Otakara II.

Míry délkové (vídeńské - dekretem Marie Terezie 14.4.1763):

1 sáh (die Klafter) = 6 stop = 72 palců = 1,896484m
1 stopa = 12 palců = 31,60807 cm
1 palec = 12 čárek = 2,634cm
1 čárka = 2,195mm
1 míle = 4000 sáhů = 7,5859km
1 vídeňský prut = 10 stop = 3,1608m
1 loket (die Elle) = 0,7776m

Míry plošné (staročeské):

1 čtverečný hon = 5x5provazců po 42 loktech = 15424,1496m2
1 čtverečný hon = 1 kopa záhonů
1 záhon = 257,0692m2
1 jitro (plocha zoraná 1 párem volů za 1 den) = 1x3provazců = 2837,108m2 v listinách poprvé roku 1178
1 staročeský korec (strych) = plocha osetá 93 litry obilí
1 lán = dle krajů 40 až 90 jiter, selský lán =18,509ha, panský lán =23,136ha, kněžský lán =25,45ha, královský lán =27,763ha

Míry plošné (vídeňské - dekretem Marie Terezie 14.4.1763):

1 sáh (die Klafter) = 3,596652m2
1 jitro (das Joch) = 1600 sáhů čtverečných = 2korce = 3míry(měřice) = 5754,642m2
1 korec (1strych) (der  Strich) = 4 věrtele = 16 čtvrtcí = 2877,321m2
1 míra (die Metze) = 533 1/3 sáhů čtverečných = 1918,214m2
1 věrtel = 719,3302m2
1 čtvrtce = 179,8325m2
1 míra (měřice) = 16mázlíků = 1918,214m2
1mázlík = 119,8883m2

Objemové míry:

Míry sutého obilí (zrní), Čechy do roku 1764:

1 korec (strych) = 4 věrtele = 93,001 litrů = 2837,172 m2 dle Sedláčka
1 věrtel = 4 čtvrtce (měřičky) = 23,25 litrů = 709,293m2
1 čtvrtce = 2 řepice = 5,8125 litrů
1 řepice = 2 češky = 2,90625 litrů
1 češka = 2 přehršle = 1,453125 litrů
1 přehršle = 0,726563 litrů
V korcích a věrtelích jsou uvedeny výměry v Berní rule z r. 1654, revizitační fasse z r. 1713 a výsledný elaborát tereziánského 
katastru z roku 1748

Duté míry na tekutiny, Čechy do roku 1764:

1 žejdlík = 0,484375 litru = 2 půlky = 4 kvarty
1 pinta (máz)=4 žejdlíky=1,9375 litrů, před 16. století byla 1 pinta=0,9561 litrů, od roku 1764 1 pinta=1,902 litru
1 lahvice = 3 pinty = 12 žejdlíků = 5,812 litrů
1 soudek = 2 lahvice = 24 žejdlíků = 11,625 litrů
1 vědro = 4 soudky = 96 žejdlíků = 46,5 litrů

Hmotnost, Čechy:

1 libra = 513,75 g
1 libra=512 denárů=456 gránů=128 kvintníků=48 karátů=32 lotů=16 uncí=4 čtvrtě=2 hřivny=1/20 kamene=1/120 centu
1 hřivna = 256,875 g = 16 lotů = 4 kvintlíky = 1/2 libry  tj. pražská hřivna, uvádí se také 253,17g apod.
1 lot = 16,0547 g
1 kvintlík = 4,014 g
1 denár = 1,0034 g = 1/4 kvintlíku
1 centnéř = 120 liber = 61,6504 kg nalezen v Kutné Hoře
1 hřivna římská = 327,45 g, 1 hřivna Karlova = 436,16g, 1 hřivna Břetislavská = 210g, 1 hřivna pražská (r.1300) = 253,17g,
1 hřivna tolarová (r.1520) = 233,8g, 1 hřivna vídeńská (r.1624) = 280,0668g, 1 hřivna kolínská (r.1750) = 233,8g

PŘEHLED MĚNY V ČECHÁCH:

Boleslav I. kolem roku 950 raženy první české denáry (stříbrné)

Břetislav I. kolem roku 1050 raženy denáry (stříbrné) - z 1hřivny stříbra (210g) raženo 200 denárů

Vladislav I. - denáry (stříbrné)

Přemysl Otakar I. roku 1210 razil jednostranně ražené denáry - brakteáty (stříbrné)

Václav II. kolem roku 1300 razí pražské groše (stříbrné) na základě rozkvětu stříbrných dolů v Kutné Hoře - z 1 pražské hřivny (253,17g) raženo 64 grošů,1 groš se dělil na 12 parvů, haléřů (malých denárů)

Jan Lucemburský dále razí částečně znehodnocené pražské groše 70 - 84,5 grošů z 1pražské hřivny a první českou zlatou minci (dukát, český zlatý) dle vzoru lombardské zlaté mince florénu, poměr: 1 dukát = 16 pražských  grošů, 4 dukáty = 1 hřivna stříbra, dukáty razili také Karel IV., Václav IV., Vladislav II., Ferdinand I., Maxmilián, poslední české dukáty razila Marie Terezie v Praze, v Čechách zdomácněl i rýnský zlatý, ražený poprvé 1386, jeho hodnota byla vždy nižší vůči českému zlatému, až do roku 1918 byl v oběhu také říšský zlatý

Václav IV. roku 1384 začíná razit tzv. denáry ''černé'', zvané peníze, počítalo se jich 7 na jeden groš a nové haléře, kterých se počítalo 14 na 1 groš

V husitské období se groše nerazily, náhradou se dostávají do oběhu ve značné míře míšeňské groše ze sousedního Saska

Jiří z Poděbrad dal v roce 1469 razit nový český groš a stanovil poměr: 1 kopa českých grošů = 2 kopy grošů míšeňských, do 1 groše počítalo se 7 penízů bílých nebo 14 haléřů (malých peněz), stanoven poměr mezi zlatými mincemi 1 uherský zlatý = 24 grošů, 1 rýnský zlatý = 18 grošů.

Od roku 1520 se v Jáchymově začaly razit tzv. tolské groše, později zvané tolary, z 1 hřivny stříbra (233,8g) se razilo 8 tolarů, razily se také půl a čtvrt tolary, v písemnostech finančního rázu se nadále počítá na kopy grošů, název tolar je z německého Joachims - thaler, později pouze Thaler, z toho tolar i dolar, 1 tolar platil za 30 grošů bílých po 7 penězích

Ferdinand I. zavedl v Čechách v roce 1561 krejcarovou měnu jako ekvivalent německého Guldenu: 1 zlatník - stříbrná mince hodnoty rýnského zlatého. 1 zlatník = 24,4g = 60 krejcarů, 1 rýnský zlatý = 75 krejcarů. Zlatník měl nahradit tolar, na protest českých stavů r. 1573 došlo však k zastavení ražby zlatníků ale zůstaly v platnosti, roku 1620 sněmem ustanoven poměr: 1 zlatý rýnský = 2 kopy míšeňských grošů + 10 krejcarů (což je 150 krejcarů) a 1 tolar = 2 kopy míšeńských grošů tj. 140 krejcarů

 Za obnovené vlády Ferdinanda II. došlo roku 1623 vyhlášen státní bankrot, tzv. kalada, snížení hodnoty mincí o 90%: 1 tolar = 20 krejcarů, 1 zlatník = 10 krejcarů, kopa krejcarů klesla na 6 krejcarů. Roku 1624 došlo ke zrušení české hřivny a zavedení vídeňské hřivny o hmotnosti 280,0668g z té se razilo 9,75 tolaru. Podle sněmovního usnesení z roku 1627 platilo: 1 tolar široký = 90 krejcarů = 1,5 rýnského zlatého, 1 kopa míšeňských grošů = 70 krejcarů = 1 zlatý rýnský+10 krejcarů, 1 kopa českých grošů = 140 krejcarů = 2 zlaté rýnské+20 krejcarů. 

Postupným znehodnocováním měny se později platilo: roku 1667-1676: 1 tolar = 96 krejcarů, roku 1686: 1 tolar = 105 krejcarů, roku 1690: 1 tolar = 108 krejcarů, roku 1692: 1 tolar = 120 krejcarů = 2 zlaté rýnské.

V důsledku nadprodukce zlata v polovině 18. století došlo za vlády Marie Terezie roku 1750 k měnové reformě. Z nově zavedené kolínské hřivny 233,8g bylo raženo 10 dvouzlatníků čili tolarů nebo 20 stříbrných zlatníků - zlatých. Protože k reformě přistoupily všechny německé státy Bavorsko, Prusko, Bádensko začala se nová měna nazývat měnou konvenční (zlatníkovou). I v nové měně platilo 1 tolar = 2 zlaté = 120 krejcarů, 1 groš = 3 krejcary, 20 grošů = 1 zlatý konvenční měny. Vyskytuje se i nová měděná mince grešle = 1/8 krejcaru. Kopa se i nadále počítala 70 krejcarů, 1 dukát za 190 krejcarů.

Tolary ražené s poprsím Marie Terezie si získaly značnou oblibu, tzv. Levantinské tolary s rokem 1780 se razí ve vídeňské mincovně dodnes

V roce 1762 se objevují první papírové peníze - bankocetle v hodnotách 5, 10 25, 50 a 100 zlatých. Dvojkolejnost měny papírové a stříbrné byla ukončena v roce 1816, kdy platilo 100 zlatých stříbrné měny = 250 zlatých papírové měny.

Po bouřlivém roce 1848 nastal nedostatek kovových platidel a po několika nezdařených pokusech obohatit trh drobnou mincí byla provedena 19.9.1857 nová měnová reforma a došlo k zavedení rakouské měny (osterreichische Wahrung = o. w.) tzv. měny zlatkové. Z celní libry o váze 500g se razilo 45 zlatých, které se však dělily na 100 krejcarů. Při přepočtu do staré měny se počítalo 100 zl.k.m. : 105 zl.r.č. 

Mince: značen  fl. nebo zl. r. č. (zlatý rakouského čísla)
´´zlatník´´ jeden zlatý měl:
čtvrtzlatník 4  čtvrtzlatníků
dvacetník 5 dvacetníků 
desetník 10 desetníků
pětník 20 pětníků
krejcar 100 krejcarů

Zvýšená světová těžba stříbra od roku 1870 měla za následek přijetí zákonů 2.8.1892, jimiž byla zavedena korunová měna na zlatém podkladě. Místo stříbrného zlatého  se stala měnovou jednotkou koruna, dělící se na 100 haléřů. Vnitřní obsah zlata byl stanoven na 0,3280 g ryzího zlata. Koruna byla ražena v hodnotách zlaté mince 10, 20 a 100 korun. Stříbrné mince v hodnotách 1, 2 a 5 korun. Po přepočítání staré rakouské měny platilo: 1 zl. r. č = 2K.

Rakouská korunová měna u nás platila až do roku 1918. Dne 10.4.1919 byla zavedena koruna česká. 1 Kč měla vnitřní obsah zlata 0,04458g.

Seznam panovníků na našem území v jejichž jméně byly vydávány mince:

Boleslav I. 929-967?
Boleslav II. 967-999
Boleslav III. 999-1002,1003, zemřel 1037
Vladivoj 1002-1003
Jaromír 1004-1012
Boleslav Chrabrý 1003-1004
Oldřich 1034
Břetislav I. 1035-1055
Spytihněv 1055-1061
Vratislav II. 1061-1092 (králem 1085)
Konrád Brněnský 1092
Břetislav II. 1092-1100
Bořivoj II. 1100-1107, 1109-1110, 1118-1120
Svatopluk 1107-1109
Vladislav I. 1109-1117, 1120-1125
Soběslav I. 1125-1140
Vladislav II. 1140-1174 (králem 1158)
Bedřich 1172-1173, 1179-1189
Soběslav II. 1173-1179
Konrád Ota 1189-1191
Václav 1191-1192
Přemysl Otakar I. 1192-1193, 1197-1230
Václav I. 1230-1253
Přemysl Otakar II. 1253-1278
Ota markrabě Braniborský 1278-1283
Václav II. 1283-1305
Václav III. 1305-zavražděn 1306
Rudolf I. 1306-1307
Jindřich Korutanský 1306, 1307-1310
Jan Lucemburský 1310-1346
Karel I.( římský císař IV.) 1346-1378
Václav IV. 1378-1419
husité 1419-1436
Zikmund 1436-1437
Albrecht Rakouský 1438-1439
bezvládí 1439-1453
Ladislav Pohrobek 1453-1457
Jiří z Poděbrad 1458-1471
Vladislav II. 1471-1516
Ludvík I. 1516-1526
Ferdinand I. 1526-1564
Maxmilián I. 1564-1576
Rudolf II. 1576-1612
Matyáš 1612-1619
Čeští stavové 1619-1620
Moravští stavové 1620-1621
Slezští stavové 1621
Bedřich (Fridrich) Falcký 1619-1620
Ferdinand II. 1619-1637
Ferdinand III. 1637-1657
Ferdinand IV. korunován 1646, zemřel 1654
Leopold I. 1657-1705
Josef I. 1705-1711
Karel II. (jako římský císař VI.) 1711-1740
M. Therezie 1740-1780
spoluvládce František Lotrinský 1740-1765
Josef II. 1780-1790
Leopold II. 1790-1792
František II. (jako rakouský císař I.) 1792-1835
Ferdinand V. (jako rakouský císař I.) 1835-1848
František Josef I. 1848-1916
Karel 1916-1918

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.