OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


První písemná zmínka

Zemské desky

Urbář panství Dobříš (1610)

Soupis poddaných 1651

Berní rula 1654

Katastr tereziánský 1748

Revisitace TK 1757
Katastr josefský 1785
Katastr stabilní 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Digitalizace 2003
Staré mapy
Staré fotografie
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 23.05.2005

Webmaster

 

Historie obce

Tereziánský katastr 1748 kraj Berounský panství Dobříš

Jak plynul čas údaje v Berní rule byly nepřesné a zastaralé. Proto byly roku 1713 zahájeny práce na novém katastrálním soupisu, aby bylo docíleno spravedlivějšího zdanění rustikální půdy. Práce na něm byly dokončeny až v roce 1748 za vlády Marie Terezie proto se vžil název tereziánský katastr. Panská půda zůstávala nadále nezdaněna ikdyž byla již podchycena.

Byla sepsána nejen role ale i ostatní půda (úlehle, porostliny, louky, zahrady, lesy a rybníky a to i podle pomístních jmen. Pole byla klasifikována podle bonity na dobrá, prostřední a špatná. Výnos z luk se odhadoval počtem fůr sklizeného sena a otavy (dvouspřežních nebo čtyřspřežních). Plocha půdy nebyla ještě zjišťována měřením. Poddaní ji přiznávali jen odhadem podle počtu vysetých korců obilí (1 korec pražský rovný či sháněný = 93 litrů a v dnešní ploše 28 arů, 77 m2).

Výsledný katastr je obsažen ve 37 velkých foliantech (pro každý kraj 2-6 knih), v nichž jsou panství a statky abecedně seřazeny. V tereziánském katastru jsou uvedena jména všech hospodářů: jméno původního držitele z roku 1654 nebo z revizitace z roku 1670-1683. Tereziánský katastr je uložen podle 16 krajů a v nich podle panství a statků. Má dvě složky1.fassi a 2.spisy.

Ves Rymaně je zapsána v kraji Berounském svazku číslo XXXV na panství Dobříš a straně 106. V Rymani jsou uvedeni pouze 4 hospodáři a pustá Vondrákovská chalupa. Soupis v Rymani popisuje stav v roce 1718:

Překlad části zápisu TK ves Rymaně strana 106:

Jméno hospodáře Pole(strychy,věrtele)  Lada(strychy,věrtele) Pastviny(str.,věrt.) Louky(vozy)
Vít Mlynář 28,1  5,2a1/8 3,1a1/8 1a3/4
Jan Doubek 24,3a1/8 - 1,3 1/8
Jan Mlynář 36,3  - 6,1 1a1/8
Vondrákovská - - - -
Jan Velebil 24,1 0,2 4,3 1a1/4

Suma:

114,1/8 6,1/8 16,1/8 5

Originál části zápisu TK strana 106:

první část:

druhá část:

Kliknutím na obrázky lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.