OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


Grunt N.C.1
První písemná zmínka
Berní rula 1654
Tereziánský katastr 1748
Revisitace TK 1757
Josefský katastr 1785
Stabilní katastr 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Přináležející nemovitosti
Vlastníci gruntu
Nabývací listiny
Staré fotografie
Staré mapy
Rod Vlčků
Kdy přišli do vsi Rymaně
Tajemství příjmení
Rodokmen-vývod
Genografický původ
Urbář panství Mníšek (1647)
Soupis poddaných Čisovice 1651
  Berní rula Čisovice 1654
Tereziánský katastr Čisovice 1748
Revisitace TK Čisovice 1757
Josefský katastr Čisovice 1785
Stabilní katastr Čisovice, Rymaně 1840
Pozemkové knihy Čisovice, Rymaně
Fotografie předků
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 01.06.2004

Webmaster

 

 

Rod Vlčků

Genografický původ rodu

Genografický test vychází z testování DNA neboli deoxyribonukleové kyseliny, která je nositelkou genetických informací téměř všech živých organismů. Určuje identitu člověka lépe než otisky prstů a je nezaměnitelná s jinou DNA. Sledované znaky, podle nichž se určuje původ člověka – genografický test, jsou přítomny v mužském pohlavním chromozonu Y (jádra pohlavních buněk obsahují chromozony), který se předává vždy pouze od otce a ženy jej postrádají !.  Ten vychází z faktu, že si v DNA neseme záznamy o všech svých předcích, nejmarkantněji ovšem o mužské linii, protože pohlavní chromozom Y, předávaný z otce na syna, se během staletí mění jen vzácně. Náhodné přirozené mutace pak slouží jako tzv. markery, které jsou typickým rysem obyvatel určitého území.

Sledováním odlišností ve stavbě DNA se zjišťuje geografický původ mužského nosiče daného markeru, a tedy i průběh dávné migrace. Geny se běžně dědí z generace na generaci, ale při každém předání se důkladně promíchají. Pouze některé jejich části zůstávají beze změny - jsou to právě úseky chromozonu Y. Tyto znaky se slangově mezi genetiky nazývají „markery“. Celý kod, který určí laboratoř molekulární genetiky se odborně nazývá „Y-haplotyp", což není profil DNA, podle něj nelze identifikovat jednoho konkrétního člověka ale skupinu, ke které takový člověk náleží. 

Laboratoř určí při genogafickém testu např. celkem 12 znaků vašeho chromozonu Y. To zaručuje identifikaci vašeho původu 1000 let nazpět, tedy zhruba 50 generací. Takto zjištěný Y-haplotyp se lze porovnat s ostatními vzorky na celém světě a zjistit kde žijí nebo žili vám geneticky podobní lidé. Z jejich rozmístění lze dokoce vyvodit i trasu migace. Celosvětová databáze je zatím poměrně chudá obsahuje zhruba sečteme-li všechny dostupné databáze v roce 2006 cca 100.000 vzorků. Velmi rychle se ale rozrůstá a časem se bude na základě zjištěných „markerů“ lépe dohledávat vzdálení příbuzní. Analýzou testů vyšlo najevo, že lidé, kteří  mají shodných 12 markerů, musejí mít společného předka přibližně v 63. generaci. Shoda ve 20ti markerech dává společného předka v 38. generaci, 40 v 19. , 60 ve 13. a 80. v desáté generaci. Desátá generace odpovídá zhruba 17. století, 63. generace třetímu století našeho letopočtu.

Z dochovaných matrik a všech dalších záznamů bylo zjištěno, že rod Vlčků=Marhoulů žil v Čisovicích v polovině 17. století a dá se usuzovat dle urbáře panství Mníšek 1647, že zde byli usedlí delší dobu. Nalezneme zde totiž 2 Marhouly-bratři? Jakuba, který zůstal asi v rodné chalupě jak tomu dříve bývalo "Chalupa Marhulovská a starší Jan přešel na grunt Ziakovský". Ve vesnici Čisovicích byli usedlí kolem roku 1650 Jan Marhoul (Marhul) nar. 1619 a Jakub Marhoul (Marhul) nar. 1629. Podle toho se lze tedy domnívat, že to byli  bratři jak to dokládá  soupis poddaných 1651 "Janovi bylo 32 let a Jakubovi 22 let". Zde zatím písemné prameny končí a tím i pátrání po předcích. Mohlo by pomoci vysvětlení názvu příjmení Marhoul, Marhul,...: "Marha z němčiny odvozené jména Marh-old, Margold : mark = pomezí a walt = síla, vláda; Marh-an, Marh-ánek, Marh-ol (-ol patrně zjednodušená přípona -old), Marh-old, Marh-uol, Marh-ul, Marh-ula (též z nářečí anglicky marhule = meruňka)" ale vzhledem časté změně příjmení a poněmčování jmen lze těžko předpokládat, že Marhoul by mohl být německého nebo germánského původu. Vysvětlení by mohla tedy podat molekulární genetika a genografický původ. Výsledky testu jsou zde:

Y-haplotyp rodu Vlčků:

DYS19 DYS389I DYS389II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 DYS385 DYS438 DYS439 DYS437
14 13 29 24 11 13 12 11,14 12 12 15

Určení haplogrupy: (určen zjednodušeně numericky)

J2 Q R1a R1b
22 35 13 73

Pokud je pravděpodobnost ostatních haplogrup o hodně menší než R1b a Q, jedná se o R1b. (Q je mezi americkými indiány a nějakými sibiřskými kmeny) R1b je jedna ze 3 hlavních evropských haplogrup. Lidé s touto haplogrupou se době poslední doby ledové stáhli na Pyrenejský poloostrov a odtamtud pak po skončení zalednění osídlili Evropu.

Rozdělení Y haplogrup po světě kolem roku 1500

1) Výsledky z databáze www.yhrd.org ze dne 27.12.2006:

Tabulka ukazuje, kteří lidé mají shodné profily v otcovské linii (Y-haplotyp):

Population  
#   
Metapopulation   
Budapest, Hungary
1 / 193
Europe
Buenos Aires, Argentina [European]
3 / 650
Latin America
Central Bohemia, Czechia
1 / 252
Europe
Chihuahua, Mexico
1 / 321
Latin America
Hungary
1 / 114
Europe
Kogalniceanu, Romania [Aromun]
1 / 42
Europe
Mexico City, Mexico
1 / 357
Latin America
Northern Portugal
2 / 564
Europe
Pyrenees, Spain
1 / 134
Europe
Sao Paulo State, Brazil [Pardo]
1 / 50
Latin America
Stip, Macedonia [Aromun]
10 / 65
Europe
Stuttgart, Germany
2 / 453
Europe
Tula, Russia
1 / 42
Europe
USA [African American]
1 / 258
North America
USA [Hispanic American]
1 / 137
North America

Současné nálezy a mapa haplogrupy R1b v Evropě

2) Výsledky z databáze www.ysearch.org ze dne 04.02.2007:

Matching entered genetic markers on at least 12 markers, allowing a maximum genetic distance of 0.

Tabulka ukazuje , kteří lidé mají stejnou hodnotu 12 markerů a jsou tedy příbuzní s rodem Vlčků=Marhoulů do roku 1600 na 50% a cca do roku 500 po Kr. na 96%.

Compare User ID Pedigree Last Name Origin Haplogroup Tested With Markers Compared Genetic Distance
2ZA7S   Perreault France  R1b  Family Tree DNA  12 0
3XCAP   Brannon Eufaula, Alabama, USA  Unknown  Family Tree DNA  12 0
6YERB   Murphy Alabama, USA  Unknown  Family Tree DNA  12 0
8UHCX   Logan Ireland  Unknown  Family Tree DNA  12 0
9VVZY   Gilpin Ireland  R1b  Family Tree DNA  12 0
B2AMN   Isaacs Unknown  Unknown  Family Tree DNA  12 0
CGHG5   Vlcek Rymane,Mnisek pod Brdy, Czech Republic Unknown  Family Tree DNA 12 0
CKYY7   Ellis Unknown  Unknown  Family Tree DNA  12 0
D4MH3   Ward Unknown  Unknown  Family Tree DNA  12 0
HUQ83 Show de La Pena Cerralvo, Mexico  Unknown  Family Tree DNA  12 0
KKUG2   Murphy Unknown  Unknown  Family Tree DNA  12 0
KQUKX   Gonter France  Unknown  Family Tree DNA  12 0
KT94U Show Kingston Drimoleague, Ireland  R1b1c  Family Tree DNA  12 0
KZ9J8   Sinnard Sinard, France  R1b1  Family Tree DNA  12 0
P333U   Gilpin England  R1b  Family Tree DNA  12 0
V8UX6   Palmisano Termini Imerese/ Montemaggiore Belsito, Sicily  R1b1c  Family Tree DNA  12 0
y6udp Show Roberts Schroon Lake,Essex county,ny, USA  Unknown  Family Tree DNA  12 0
YMNCT   Trent Virginia, USA  R1b  Family Tree DNA  12 0

Závěr:

Úplně shodné profily byly nalezeny v Evropě ve Francii, Irsku, Anglii  ve světe v  USA, Mexiku...

Nálezy mimo Evropu jsou výsledkem migrace a koloniálních aktivit obyvytel z výše uvedených evropských zemí.

Zaměříme-li se na Evropu a výskyt těch lidí (Francie, Anglie, Irsko) ale i podle haplogrupy, kteří si ti lidé nechali zjištovat - tedy R1b1c  - dá se říci, že rod Vlčků=Marhoulů jsou potomky KELTŮ!!! Samozřejmě, že to není úplně čisté, jsou tam i prvky trochu Vikingů, ale haplogrupa R1b1c se dá nazvat vyloženě keltská.

Modře označena oblast osídlena Kelty 1000-1500 př.n.l., růžově 400 př.n.l.

Poznámka k počtu shodných znaků Y-haplotypu:

Pravděpodobnost existence nejmladšího společného předka - NSP

Počet shodných znaků 90% pravděpodobnost, existence NSP před méně než tímto počtem generací Společný předek žil pravděpodobně v letech mezi r.
11 z 12 39-85 600 př. n.l. – 1000 n.l.
12 z 12 23-48 400 n.l. – 1300 n.l.
20 z 21 24-48 800 n.l. – 1400 n.l.
21 z 21 14-28 1300 n.l. – 1650 n.l.
32 z 33 15-30 1250 n.l. – 1650 n.l.
33 z 33 9-18 1600 n.l. – 1800 n.l.

*) Počet generací je uváděn vždy ve dvou hodnotách. První hodnota odpovídá vyšší mutační rychlosti, kterou zohledňují některé nejnovější studie, druhá hodnota odpovídá nižší mutační rychlosti. Jedna generace odpovídá 25 rokům.

Světové databáze se postupně plní dalšími údaji a výsledky lze zpřesňovat či opravovat. Zde jsou nejznámější světové databáze a první česká databáze ve kterých lze hledat:

http://www.yhrd.org

http://www.ysearch.org

http://www.smgf.org

http://www.ybase.org

http://www.genebaze.cz

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.